Provincie Overijssel, Gemeente Zwolle, Unive Regio+ Zwolle

Collin-Crowdfund
Collin Crowdfund

Kredietunies zullen kredietaanvragen krijgen die qua omvang hun mogelijkheden te boven gaan. Of omdat er in het begin nog onvoldoende in kas is. Of omdat de bovengrens van € 250.000,00 ermee overschreden wordt. Om mkb’ers wel verder te kunnen helpen heeft de Kredietunie Nederland een overeenkomst tot samenwerking gesloten met Collin Crowdfund als professionele preffered supplier voor cofinanciering via crowdfunding.

‘Collin Crowdfund is een deskundig, toegankelijk en transparant crowdfunding platform. Collin verbindt ambitieuze ondernemers met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000,- aan serieuze investeerders via haar online platform. De ruime kredietervaring, zorgvuldige screening en begeleiding door ervaren Crowdfund Coaches vormen de basis voor verantwoord risicomanagement en een aantrekkelijk rendement. Collin Crowdfund N.V. heeft een ontheffing van de AFM. Zie voor meer informatie www.collincrowdfund.nl. Collin Crowdfund, comfortabel investeren.’

Experian-2-2Experian

Experian is de toonaangevende informatieleverancier voor het leveren van data en analytische instrumenten aan klanten wereldwijd. De organisatie helpt ondernemingen om kredietrisico’s te beheersen, fraude te voorkomen, marketinginstrumenten gericht in te zetten en de besluitvorming te automatiseren.

Daarnaast helpt Experian ook consumenten met het verschaffen van inzicht in hun kredietwaardigheid en credit score, en door hen te beschermen tegen identiteitsfraude. Experian plc is genoteerd aan de London Stock Exchange (EXPN) en is opgenomen in de FTSE 100-index. De jaaromzet voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2013, bedroeg 4,7 miljard dollar. Bij Experian werken ongeveer 17.000 mensen in 40 landen.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Dublin Ierland. De operationele hoofdkantoren staan in Nottingham, Verenigd Koninkrijk, Californië, Verenigde Staten en São Paulo, Brazilië. Dankzij de omvangrijke kennis van personen, markten en economieën kan Experian helpen bij het werven van klanten en het ontwikkelen en beheren van klantrelaties.

Experian zal de kredietunies aangesloten bij de Kredietunie Nederland ondersteunen bij hun kredietrisicomanagement door het uitvoeren van kredietwaardigheidschecks en uitgebreide verhaals- of kredietrapporten, waarmee individuele kredietaanvragen worden getoetst, als ook door het monitoren van verstrekte kredieten. www.experian.nl

Logo-Finan
Finan, powered by Topicus

Finan is marktleider op het gebied van software oplossingen voor het managen van risicoaspecten in het zakelijke- en consumptieve kredietverleningsproces, gericht op ketenintegratie. Met 20 jaar ervaring in credit risk management heeft Finan Topicus innovatieve software ontwikkeld voor banken, financiële instellingen, accountants en adviseurs, zoals:
Zakelijke kredietverlening, een modulaire oplossing voor het managen van credit risk aspecten van een zakelijke kredietportfolio, zoals prognose, rating, pricing, waardering en benchmarking. Volledige webbased functionaliteit, zodat gebruikers samen met klanten een optimale financieringsoplossing kunt vinden. Retail Banking, een web-based mid- en backoffice om snel een kredietbank in te kunnen richten, met de mogelijkheid om te integreren met de scoring engine van Finan om risico’s van een klant te kunnen bepalen. SBR, platformoplossingen om banken, accountants en ondernemers aan te sluiten op SBR (Standard Business Reporting) en digitaal aanleveren van verantwoordingsinformatie te realiseren.
De oplossingen van Finan Topicus zijn het resultaat van jarenlange focus en samenwerking met zeven van de tien grootste banken, tal van accountants, adviseurs en andere aansprekende ondernemingen.

Finan Topicus ziet de samenwerking met de Kredietunie Nederland als mogelijkheid om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van MKB ondernemers nieuwe alternatieve financieringsbronnen te vinden voor uitbreiding van hun bedrijf, om investeringen te kunnen blijven doen en daarmee de werkgelegenheid in Nederland te helpen bevorderen. http://www.finan.nl

Logo-Social-Enterprises-e1402913601644
Social Enterprise NL
Social Enterprise NL is het landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke invloed van deze bedrijven te vergroten.

Social Enterprise NL heeft een maatschappij voor ogen waarin rechtvaardigheid en duurzaamheid vanzelfsprekend zijn. Een samenleving die effectief reageert op sociale uitdagingen, -zoals vergrijzing, klimaatproblematiek, duurzame voedselvoorziening- en waarin social enterprises een cruciale rol spelen in het aanpakken van die maatschappelijke uitdagingen. Wij willen zoveel mogelijk social enterprises in Nederland verbinden en stimuleren en een beweging in gang te zetten. We zien daarbij voor onszelf een rol weggelegd als booster-initiatief om de social enterprise sector verder te vergroten, te versterken, te professionaliseren en bekender te maken bij een groot publiek.

Als landelijk platform dat social enterprises ondersteunt en verbindt, zet Social Enterprise NL de komende jaren in op het creëren van een aantal randvoorwaarden die verdere groei van social enterprises in Nederland stimuleren. Om onze droom te realiseren zetten we ons in voor een beter ondernemersklimaat voor sociale ondernemingen.

Social Enterprise NL en de Vereniging voor Kredietunie Nederland werken samen om bij Kredietunie Nederland aangesloten kredietunies te stimuleren het sociale weefsel in hun stad, regio of branche te verstevigen, gemeenschapszin en lotsverbondenheid te bevorderen en daarmee MKB ondernemers een alternatieve en duurzame nieuwe financieringsbron te bieden, naast het reguliere bankkrediet, m.a.w. ruimte te bieden om bewust en maatschappelijk te ondernemen. http://social-enterprise.nl

Univé
Univé

Univé, opgericht in 1794, is een coöperatieve verzekeraar die werkt als vereniging zonder winstoogmerk. Klanten van Univé zijn in de meeste gevallen ook lid van de vereniging. Naast de hoofdvestiging in Assen kent Univé een netwerk van 22 zelfstandige regionale afdelingen met in totaal circa 150 vestigingen. Zowel de centrale organisatie als de regionale kantoren hebben ieder een eigen directie (van het verzekeringsbedrijf) en een bestuur (van de vereniging). De regionale vestigingen zijn onderlinge waarborgmaatschappijen die regionaal opereren. Univé telt ongeveer 2.800 medewerkers: circa 1.000 bij de centrale vestigingen en ongeveer 1.800 bij de circa 150 regionale Univé-vestigingen, verspreid over heel Nederland. Univé heeft circa 1,3 miljoen leden.

Univé en de Kredietunie Nederland zijn een samenwerking aangegaan om kredietunies en kredietunie initiatieven op het gebied van relatiebeheer, ontwikkeling van de organisatie en back-office diensten te ondersteunen. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om de individuele leden van de regionale Univé’s en van bij de Kredietunie Nederland aangesloten kredietunies met elkaar te verbinden. www.unive.nl