Kredietunie Zwolle is een coöperatieve vereniging, op basis van het door de Kredietunies Nederland ontwikkelde common bond model.

Kredietunie Zwolle voldoet hiermee volledig aan de eisen van de nieuwe wet toezicht kredietunies, die vanaf 1 januari 2016 van kracht is.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Deze bestaat uit alle leden van Kredietunie Zwolle. Leden van Kredietunie Zwolle betalen een entree fee van € 500,-. Dit geeft hem/haar recht op één stem in de ALV. De ALV kiest vervolgens het bestuur, de kredietcommissie en de coachingscommissie.© De Kredietunie bv