Aan kredietverlening bij Kredietunie Zwolle zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden en ook wij vragen eventueel zekerheden van u. Het verschil met de banken is echter dat Kredietunie bij het beoordelen van uw aanvraag vooral vooruit kijkt en naar uw kwaliteiten als ondernemer en naar de kansen van zijn bedrijf in plaats van voornamelijk het verleden en naar ratio’s. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat u te maken hebt met ondernemers die thuis zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

U kunt een kredietaanvraag indienen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

Niet in aanmerking voor financiering komen:

Een kredietaanvrager wordt nadat zijn of haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van Kredietunie. Daartoe moet de kredietnemer minimaal het entree fee ad € 500,- betalen.

Voor de kredietnemers zal een rente gelden die 4 tot 6 procent hoger is dan de rente die de kredietgevers ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, vergoedingen aan de obligatiehouders en de kosten van Kredietunie Zwolle

* Onroerend goed en stapelfinanciering zijn in overleg met co-financiers van Kredietunie Zwolle eventueel bespreekbaar.

© De Kredietunie bv


Nu kredietaanvragen