Hiermee word kredietverlening mogelijk binnen alle wettelijke kaders, professioneel en tegen lage kosten.
Voorts met minder risico door de coaching, de menselijke maat, kennis en ervaring van ondernemer zelf.

Het MKB is dé banenmotor.

In de USA vormen Credit-Unions 10% van de markt en zijn groeiende omdat de mensen deze banken wèl vertrouwen. Onderzoek heeft aangetoond dat elke €100.000 krediet via een Credit-Union leidt tot 1 fte werkgelegenheid, dit ligt momenteel bij aangesloten Kredietunies van de Kredietunie Nederland zelfs nog hoger.