is een kredietunie die lid van Kredietunie Nederland

De Kredietunie Zwolle.

Motivatie

Sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 ervaart het MKB dat de banken steeds moeilijker geld uitlenen. Inmiddels is uit onderzoek van De Nederlandsche Bank gebleken dat kredietverlening aan het MKB daadwerkelijk stokt.
Het MKB is de banenmotor en krimpt in dit MKB is desastreus voor de economie. Dit geldt ook voor regio Zwolle. Iedereen is hiervan doordrongen, maar oplossingen zijn schaars.

Een groep ondernemers uit regio Zwolle heeft zich gebogen over deze problematiek en heeft besloten een kredietunie op te richten onder de naam “Kredietunie Zwolle en omstreken u.a.”.

Doel

Het doel van Kredietunie Zwolle is het financieren van MKB-bedrijven met toekomstperspectief. Feitelijk alle kredieten tot € 250.000,-.
Daartoe is een coöperatie opgericht bestaande uit kredietgevende en kredietnemende leden.

Het bijzondere is dat de kredietnemers een ervaren ondernemer als coach toegewezen krijgen (smart money). Ervaring wijst uit dat hiermee het kredietrisico aanzienlijk wordt beperkt.

Werkwijze

Governance

Via de Kredietunie Nederland is Kredietunie Zwolle aangesloten bij de World Council of Credit Unions (WOCCU), een organisatie, die in 103 landen meer dan 56.904 kredietunies telt, met 207 miljoen individuele leden.
Aan de WOCCU ontlenen wij onze governance en compliance regels, gedragscode en regels voor een zorgvuldige bedrijfsvoering.

Tenslotte

Dit initiatief moet leiden tot een impuls voor een dynamische regionale economie. Stilstaan leidt tot een structureel lagere economische activiteit in regio Zwolle. Voor toekomstige generaties en de welvaart van nu kunnen wij ons dit niet veroorloven. Kredietunie Zwolle is niet een totaaloplossing maar leidt wel tot extra dynamiek en kan als aanjager fungeren voor meer economische groei in de regio.

© De Kredietunie bv

Geef een reactie